Pēdējā manta, ko nevienam nevar atņemt, ir sāpes. Vai arī šī manta ir tik vēlama?