Vecs gudro vārds: par visu vajga šaubīties! Labi. Bet tad sāksim šaubīties par pašām šaubām: vai visas šaubas pareizas? - Jo šaubas gan ved uz patiesību, kad iet pret jaunu patiesību nomācošām un tai ceļā stāvošām dogmām un spriedēm, kuras tapušas jau par aizspriedēm. Bet mūsu laiks tā attīstījis slēpšanos un liekulību, ka pašas vecās dogmas un aizspriedes saucas par 'jaunām' patiesībām un vērš šaubas pret tiešām jaunu, nākošu patiesību. Vecas dogmas nākošo uz laiku nospiež, jo dogmām rokā visa vara un autoritātes pilnība. Ne šaubas, kas tā saucas, visas labas, bet tās, kas iet pret spaidu.

+1
+18
-1