Līdzīgi tam, kā auglim nobriestot viena pēc otras sāk nobirt lapas, tā arī tevi viena pēc otras sāks pamest tavas vājības nobriestot Dieva apziņai tevī.

+1
+61
-1