Ja patiess ir apgalvojums, ka despoti rada vergus, tad ne mazāk patiess ir arī pretējais: vergi rada despotus.