Ar kristīgo ētiku saistītais grēka priekšstats nodara būtisku kaitējumu, jo tas atraisa sadistiskas noslieces, kuras viņi uzskata par likumsakarīgām, pat cildenām.