Lai arī, cik tas nebūtu skumīgi, parasti cilvēki piekrīt tikai tam, kas pēc būtības viņus neinteresē.