Ja iztirzāsim mums zināmās nelaimes, tad nonāksim pie secinājuma, ka tās nosacīti var iedalīt trīs kategorijās. Tās ir, pirmkārt, tās nelaimes, kas saistās ar mūsu fizisko eksistenci kā nāve, sāpes ... . Nosauksim tās par fiziskām nelaimēm. Otrkārt, kā atsevišķu kategoriju mēs varam klasificēt tās nelaimes, kas rodas mūsu rakstura trūkumu vai noslieču rezultātā , piemērām, tumsonība, gļēvums vai pārmērība kaislībās. Nosauksim tās par rakstura nelaimēm. Trešās tās, kas rodas no atsevišķa indivīda vai to grupas varas pār citiem cilvēkiem, šeit uzskaitāma ne tikai neslēpta tirānija, bet arī jebkura iejaukšanās brīvas attīstības procesā ... . Tās var nosaukt par varas nelaimēm. Atsevišķu sociālu sistēmu var izvērtēt pēc tā, kā tā attiecas pret katru šo nelaimju grupu.

+1
+71
-1