Pēc tā, kas mums patīk, var spriest par mūsu raksturu, tādējādi, attīstot gaumi mēs vienlaicīgi veidojam arī savu raksturu.