Gaume - instinktīva un momentāna priekšrokas došana vienam materiālam priekšmetam salīdzinot ar citu bez acīmredzama iemesla, ja neņem vērā to, ka cilvēka dabai šādi ir raksturīgs šādi veikt savu galīgo izvēli.