Mūsu tikumiskās jūtas ir tik cieši saistītas ar mūsu prāta spējām, ka mēs nespējam iespaidojot vienas, atstāt nemainītas otras.