Tie, kas aizsāk lielas lietas, sastop ne mazākus šķēršļus no savas partijas puses kā no savu pretinieku puses.