Cilvēks, kas neuzticas sev, pilnībā neuzticas nevienam.