Par karu ir atbildīgas tautas masas, jo tās rīcībā ir visi nepieciešamie līdzekļi, lai novērstu karu.