Es atsakos no cīņas par varu, ar kuras palīdzību būtu iespējams uzspiest citiem savu izpratni.