Demokrātija - pats stiprākais līdzeklis, lai grautu militāru organizāciju, tās pamatā ir disciplīna, savukārt, demokrātija ir jebkuras disciplīnas noliegums.