Dzimtenes aizstāvēšana ir vienlaicīgi arī sava goda un cieņas aizstāvēšana.