Nevis roka, bet doma ir tā, kas gan rada, gan nogalina.