Līdzīgi tam, cik neglīts kļūtu cilvēka ķermenis, ja visi tā locekļi būtu apveltīti ar acīm, tā arī valsts kļūtu neglīta, ja visi tās iedzīvotāji kļūtu izglītoti, jo to paklausības vietā nāktu lepnība un godkāre. Aizraušanās ar zinātni nāktu par sliktu tirdzniecībai, kas dara valsti bagātu, pazudinātu zemkopību, kura baro tautu, īsā laikā izretinātu armiju uz kuru drīzāk labvēlīgu iespaidu atstāj raupja vienkāršība nekā no grāmatu lasīšanas cēlusies inteliģence... . Vispārēja izglītība novestu pie tā, ka to skaits, kas sēj šaubas, krietni pārsniegtu to skaitu, kas šīs šaubas būtu spējīgi gaisināt... .