Inteliģences ekstrēmisms ir saistīts ar politisko romantismu.