Dievmīlis tic citu cilvēku murdziņiem, filozofs - pats savējam.