Voltērs mācīja: Jo tauta ir apgaismotāka, jo tā ir brīvāka. Viņa sekotāji tautai teica: Jo tu esi brīvāka, jo tu esi apgaismotāka. Šeit arī slēpās bojāeja.