Rēķinieties tikai ar sabiedrības labumu un cilvēces interesēm!