Rēķinieties tikai ar sabiedrības labumu un cilvēces interesēm!

+1
-20
-1