Neizlēmība ir sliktāka nekā neveiksmīgs mēģinājums - tekošs ūdens retāk maitājas par stāvošu.