Inteliģenta amats uzliek par pienākumu vispirms uzcītīgu un pacietīgu prāta darbu - godīgus un vīrišķīgus patiesības meklējumus, brīvu un patiesu domas izpausmi. Jebkura novirzīšanās no šī pamatpienākuma savtīga aprēķina iespaidā - tikumiskās krišanas liecība. Jebkura atteikšanās no savām tiesībām varas labā vai pārejošu apstākļu dēļ ir nodevība.