Individuālisms - neveiksmīgs personības mēģinājums aizstāvēties pret varmācību.

+1
+15
-1