Individuālisms - neveiksmīgs personības mēģinājums aizstāvēties pret varmācību.