Individuālisms - neveiksmīgs personības mēģinājums aizstāvēties pret varmācību.

+1
+7
-1