Nekas uz pasaules nav skaistāks par godīgu cilvēku.