Karš - tā ir hidra, kas mūsdienu apstākļos apdraud pašu cilvēces eksistenci. Vispasaules cīņa pret karu ir visaktuālākā sociālā vajadzība.

+1
+67
-1