Pirmais apbalvojums par taisnīgumu - apziņa, ka esiet taisnīgi rīkojies.