Lielākais audzināšanas noslēpums - māka panākt, lai fiziskie un prāta vingrinājumi vieni otriem kalpotu kā atpūta.