Lielākā kļūda audzināšanas procesā - pārliecīga steiga.