Vajadzētu vairīties no abām: gan pārliecīgas bardzības, gan pārliecīgas iecietības.