Visaugstākā bauda ir būt apmierinātam pašam ar sevi.