Bagātība maitā visus: gan bagātnieku, kam tā ir, gan nabago, kas pēc tās alkst.