Manuprāt no bezdarbības ceļas ne mazāks ļaunums kā vientulības.