Es gribētu dzīvot un mirt brīvs, t.i., tādā veidā pakļauties likumiem, lai ne es, ne arī kāds cits nevarētu atsvabināties no šī godpilnā jūga, šī glābjošā un vieglā jūga, kur pašas lepnākās galvas tiek paklausīgi nodurtas, jo tās nav spējīgas pakļauties kam citam.