Lai dzīvotu tikumiski, mums nemitīgi ir jācīnās pašiem ar sevi.

+1
+33
-1