Tikai dedzīgas dvēseles prot cīnīties un uzvarēt, visi lielie darbi, visi cildenie veikumi, pieder tām. Vēss saprāts nekad nav radījis ko skaistu.

+1
+38
-1