Tas, kurš sava labuma dēļ nav turējis draugam doto solījumu, nav draudzības vērts.

+1
-37
-1