Tas, kurš sava labuma dēļ nav turējis draugam doto solījumu, nav draudzības vērts.

+1
-24
-1