Kad sākotnēji pazemīgie kristieši piesavinājās varu, tad viņi ierunājās savādāk, un viņu, it kā ne no šīs pasaules valstība, kļuva par visdespotiskāko uz zemes.

+1
-29
-1