Nekad nav eksistējusi un nekad neeksistēs īsta demokrātija, kas pilnībā atbilstu tās jēdzienam. Tas būtu pretrunā ar lietu dabisko kārtību, ja vairākums valdītu, bet mazākums pakļautos.

+1
-22
-1