Lai dzimtene ir māte visiem pilsoņiem, lai priekšrocības, kuras viņi bauda savā dzimtenē, liktu to augsti vērtēt, lai valdība atvēlētu tiem savu vietu sabiedrības pārvaldē pietiekošu, lai viņi sajustu, ka atrodas savās mājās, un, lai likumi viņu acīs būtu tikai kopējās brīvības nodrošinājums.