Līdzjūtība - dabiskas jūtas, kas ierobežojot katrā indivīdā esošo patmīlu, veicina visas cilts saglabāšanos.

+1
+29
-1