Līdzcietība - vienīgās jūtas, kas katrā indivīdā ierobežo patmīlu, un veicina savstarpēju visas sugas saglabāšanos.