Dzīvot - tas nenozīmē elpot, tas nozīmē būt darbīgam.?Nevis tas cilvēks, kuram ir vislielākais gadu skaits, ir nodzīvojis visilgāko mūžu, bet tas, kurš visdziļāk ir izjutis dzīvi.