Zinātņu un mākslas izcelšanos lielā mērā ir sekmējuši mūsu netikumi, mēs būtu mazāk apšaubījuši to nozīmi gadījumā, ja to izcelsmi būtu sekmējuši mūsu tikumi ... . Ja nebūtu cilvēku radītās netaisnības, tad vai mums vajadzētu juridisprudenci? Kas paliktu vēsturei, ja nebūtu ne tirānu, ne karu, ne sazvērestību?