Jēdzieni verdzība un tiesības atrodas savstarpējā pretstatā. Sekojošam izteikumam: Es noslēdzu ar tevīm vienošanos par to, ka tā pilnībā attieksies tikai uz tevīm un pilnībā būs manās interesēs, vienošanos, kuru es ievērošu, kamēr man tā būs pa prātam, un, kuru tu ievērosi, kamēr man tas labpatiks. - vienmēr būs absurds neatkarīgi no tā, vai attieksies uz divu cilvēku savstarpējām, vai cilvēka un tautas attiecībām.

+1
+38
-1