Jo mazāk cilvēki zina, jo visaptverošākas viņiem liekas viņu zināšanas.