No mums pieejamām zināšanām vienas ir maldinošas, citas bez praktiska labuma, trešās kalpo, lai padarītu par lepnu to, kas viņas apguvis. Tikai nedaudz ir tās, kas patiesi kalpo mūsu labklājībai.