Vājas rokas smagu zobenu nenoturēs, no tiem, kam iztrūkst gara spēks, taisnus darbus negaidiet.

+1
-57
-1