Vecumam piemīt īpašība darīt dzīves puķēm asākus ērkšķus un bālākus ziedus.